ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urządu Pracy w Krośnie Odrzańskim

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urządu Pracy w Krośnie Odrzańskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty opublikowane na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie spełniać wymogów dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim.
 • E-mail:
 • Telefon: 68 383 03 13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim u
 • Adres: ul. Piastów 10b
  66-600 Krosno Odrzańskie
 • E-mail:
 • Telefon: 68 383 03 13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10B przystosowany jest do obsługi osób  z niepełnosprawnością ruchową.
 • Wejście do punktu  obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie przy ul. Piastów 10B w Krośnie Odrzańskim znajduje się od Strony Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.
 • Nawierzchnia przed wejściem głównym przy ul. Piastów 10B w Krośnie Odrzańskim jest utwardzona.
 • Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody wyposażone w krzesło podjazdowe.
Budynek, w którym znajduje się Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim Gubin ul. Obrońców Pokoje 20 przystosowany jest do obsługi osób  z niepełnosprawnością ruchową.
 
 •  Wejście do punktu  obsługi osób niepełnosprawnych w  Filii w Gubinie znajduje się przy ul. Obrońców Pokoju 20 w Gubinie
 •  Nawierzchnia przed wejściem głównym przy ul. Obrońców Pokoju 20 w Gubinie jest utwardzona.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim mieszczą się na 2 kondygnacjach. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po Stronie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Pomieszczenia Filii w Gubinie mieszczą się na jednej  kondygnacji budynku. Jest lokalem parterowym, nie posiada schodów oraz windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Opis dostosowań
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Urząd Pracy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Ścisły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-29 11:24:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Ścisły
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-29 11:24:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Ścisły
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-29 11:24:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »