ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim prowadzone są następujące rejestry, które  znajdują się w poszczególnych działach, stosownie do podziału zadań:
Dział Administracyjno-Organizacyjny i Kontroli
 
1. Rejestr zbiorów danych osobowych
2. Rejestr skarg i wniosków
3. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
4. Rejestr zarządzeń Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim
5. Rejestr pieczątek
6. Rejestr zamówień publicznych
7. Rejestr umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
8. Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków
 
 
Dział Ewidencji i Świadczeń:
1. Ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2. Rejestr odwołań od decyzji
3. Rejestr wydanych zaświadczeń
4. Rejestr wniosków o wypłatę dodatku aktywizacyjnego
 
Dział Finansowo-Księgowy:
1.Ewidencję druków ścisłego zarachowania
2.Ewidencję windykacji należności
3.Ewidencję sprawozdań budżetowych
4.Ewidencję sprawozdań z F.Pracy
5.Ewidencję planów budżetowych i F.Pracy
 
Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej/Centrum Aktywizacji Zawodowej Filia Gubin
Rejestr zwolnień grupowych
Rejestr poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego
Rejestr przyznanych umów na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Rejestr przyznanych umów na rozpoczęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
Rejestr umów przyznanych refundacji dla pracodawców kosztów wyposażenia  i doposażenia stanowiska pracy
Rejestr zawartych umów staży
Rejestr bonów stażowych
Rejestr umów dot. organizacji stażu w ramach bonu stażowego
Rejestr umów w sprawie prac interwencyjnych
Rejestr zatrudnienia (prace interwencyjne)
Rejestr porozumień w sprawie prac społecznie użytecznych
Rejestr zatrudnienia (prace społecznie użyteczne)
Rejestr zatrudnienia (roboty publiczne)
Rejestr umów w sprawie robót publicznych
Rejestr umów szkoleń indywidualnych,
Rejestr umów studiów podyplomowych
Rejestr umów KFS
Rejestr bonów na zasiedlenie
Rejestr bonów zatrudnieniowych
Rejestr oświadczeń podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej
Rejestr oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Rejestr zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej
Rejestr zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej
Rejestr umów na sfinansowanie egzaminów lub licencji
Rejestr ofert pracy
Rejestr zawartych umów – art. 150 F.
Rejestr zawartych umów – dofinansowanie wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
 
 
Prowadzenie składnicy akt Powiatowego Urzędu Pracy należy do zakresu działania Działu Administracyjno-Organizacyjny i Kontroli. Składnice akt prowadzone są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim  przy ul. Piastów 10 B 66 -600 Krosno Odrzańskie  oraz przy ul. Pułaskiego 1 66 - 620 Gubin przez wyznaczonych pracowników, którzy dokonują udostępnienia przechowywanej dokumentacji na wniosek zainteresowanego podmiotu za zgodą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Urząd Pracy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bełdzikowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bełdzikowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-19 12:41:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-19 12:41:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-19 12:55:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »